kalksteenformaties en getijdepoelen

augustus 2002; laat op de avond