kalksteenformaties bij strand

augustus 2002; laat op de avond