Maurik, dijkje van steenfabriek naar winterdijk

februari 2003; avond