dennenaanplant bij het Leersumse Veld

december 2004, in de ochtend