Ailladie: de branding is zichtbaar door een spleet in de kalkrotsen

juli 2002