megalitische tombe van Gleninsheen (ca. 2500 v. Chr.)

augustus 2002