Amerongen: griendlandje

maart 2006, vroeg in de ochtend