Vijfherenlanden, Molen de Hoop ( the Hope mill)

January 2004