Gearraidh na h-Aibhne, Loch Faoghail Charrasan

July 2005, around noon